Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.

Plastsystem använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på webbplatsbesökarens dator eller mobila enhet. Cookies kan delas upp i nödvändiga cookies och analytiska cookies. Plastsystem använder både nödvändiga cookies och analytiska cookies.

Olika typer av cookies

Nödvändiga cookies

En nödvändig cookie sätts för att vår webbplats ska fungera. Nödvändiga cookies avser sessionscookies vilka försvinner när webbläsaren stängs ner och lagringscookies vilka sparas under en begränsad tid. Lagringscookies sparas för att webbplatsbesökaren ska få en bättre upplevelse på keynet.se och kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för webbplatsbesökaren vid nästa besök. I din webbläsare kan du göra inställningar hur sådana cookies får sättas. Om du väljer att inte tillåta sådana cookies kan det påverka din upplevelse av funktionaliteten av webbplatsen.

Analytiska cookies och tredjepartscookies

Vi använder analytiska cookies endast om och först efter det att vi fått ett samtycke från dig som besökare. Analytiska cookies används för att få fram statistik och besöksmönster. Informationen som samlas in genom cookies innehåller utöver IP-numret på din dator ingen personlig information. Informationen används för att fastställa besökares mönster för användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på KEYnet.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som webbplatsbesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Insticksprogram

Ett insticksprogram kan hämta information om besökaren på webbplatsen. Du ser i själva cookielisten på hemsidan om och vilka cookies vi använder. Dessa insticksprogram räknar vi till marknadsföring. Exempel på insticksprogram kan vara: Facebook, Linked In, Instagram.

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats .

Se i cookielisten på plastsystem.se vilka cookies som är aktuella för KEYnet Sweden.

Radering och blockering av cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på www.aboutcookies.org.

Hur ändrar jag mina cookiesinställningar?

Du kan när som helst ändra dina kakinställningar om du vill lämna eller dra tillbaka samtycket för analytiska cookies genom att klicka på själva cookiebaren på hemsidan. Där kan du göra val av cookies.
Du kan för de flesta webbläsare ställa in hur webbläsaren ska hantera cookies. Nedan finner du länkar till inställningarna för några vanliga webbläsare. Mer information om cookies finner du på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

För motsvarande information om andra webbläsare gå till dess utvecklares webbplats. För att avregistrera dig från att bli spårad av Google Analytics på alla webbsidor, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, få eventuellt felaktiga uppgifter rättade och begära att bli raderad.


När det gäller våra marknadsutskick sparar vi dina uppgifter tills du meddelar oss att du inte vill vara kvar i registret. Gäller det en förfrågan sparar vi dina uppgifter i vårt ärendesystem för att hantera förfrågan på bästa sätt. Vid affär och som kund till oss sparas uppgifter i vårt faktureringssystem så länge som lagen kräver det. 

Plastsystem AB är personuppgiftsansvarig. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan om dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på info@plastsystem.se