Renrumsmiljö

I flera av varandra oberoende produktionsenheter kan vi producera i en kontrollerad miljö (motsvarande ISO- klass 8). Avsyning sker manuellt eller automatiskt med hjälp av avancerade visionssystem. Montering och avsyning sker i kontrollerad miljö.

Kontakta oss